Pilvelahendused

Mida aeg edasi, seda loomulikumaks muutub pilveteenuste kasutamine. Pilve salvestatud andmed on kaitstud tülikate tehniliste probleemide eest nagu üles ütlenud kõvaketas ning turvapiirangute seadmise järel asjaosaliste jaoks alati kasutusvalmis.

Samuti vabastab pilveteenuste kasutamine vajadusest omada ettevõtte taristus serverit. Niisiis pole vaja kulutada ka selle hooldamisele ega investeerida selle uuendamisse-laiendamisse. Pilveteenuste poolt pakutavad mahud võimaldavad hoiustada ja käidelda suuri infohulki mugavamalt ning odavamalt.

Üleilmastumise ning digirändurluse elunormiks muutumise ajastul tagab pilveteenuste kasutamine ettevõttele, et tööks vajalik virtuaalkeskkond on alati olemas ning kättesaadav nii Tallinnas, Tais kui Tansaanias.

Lihtne Koduleht või keerukas infosüsteem

Iga tellija on ainulaadne, nagu ka meie tehtud tööd.
Oleme kui rätsepad, kohandume alati tellija soovidega.